Samenwerking

De Wandelmaat werkt nauw samen met het Huis voor de Pelgrim. Deze organisatie verzorgt groepsreizen naar andere grote pelgrimsoorden in de wereld, zoals Lourdes, Rome, Israël of Santiago.

Huis voor de Pelgrim

Problemen met boeken?

Als er iets fout gaat bij het boeken van een wandeling of wanneer u binnen zeven dagen geen factuur/bevestiging per e-mail heeft ontvangen, neem dan contact op met het Huis voor de Pelgrim: 043 - 321 57 15 of per e-mail

Contactformulier

Foutmelding

Ophalen van lijsten bij Campaign Monitor mislukt.

Aansprakelijkheid

Deelname aan een activiteit geschiedt altijd op eigen risico. De gids draagt zorg voor een goede uitvoering van de reis volgens de reisbrief. Bij de beoordeling hiervan dient mede rekening te worden gehouden met het bijzondere karakter van de reis en met gewoonten, gebruiken en beperkingen van de gemeenschappen waar wij te gast zijn. Omstandigheden kunnen de gids dwingen om na overleg met de deelnemers wijzigingen aan te brengen in het gepubliceerde programma.

De Wandelmaat is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:

  • Tekortkomingen in de uitvoering van het programma op grond van omstandigheden die toe te rekenen zijn aan de deelnemer, waaronder inbegrepen schades die het gevolg zijn van de gezondheidsconditie van de deelnemer.
  • Invloed en handelen van niet bij de overeenkomst betrokken derden.
  • Omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van De Wandelmaat en/of krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan De Wandelmaat kunnen worden toegerekend.
  • Situaties van overmacht zoals: natuurrampen, oorlogen, politieke onrust, stakingen, wijzigingen in reisschema’s van vervoersmaatschappijen.
  • Diefstal, verlies, schade aan eigendommen.
  • Ziekte van de deelnemer

De Wandelmaat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor reis- en/of annuleringskosten verzekeringen dekking bieden.

Onze reizen zijn groepsreizen. Deelnemers dienen zich ervan te vergewissen dat zij lichamelijk en geestelijk in staat zijn aan het volledige programma van de reis deel te nemen. In geval van twijfel dient de deelnemer daarover voorafgaand aan de reis  contact te zoeken met het bestuur. Eventuele gevolgen van het niet kunnen deelnemen aan onderdelen van het programma zijn voor rekening van de deelnemer.

Donateur worden?

Wij zijn afhankelijk van inkomsten uit wandelingen en van donaties om ons werk te kunnen doen. Steun Pelgrimsgemeenschap De Wandelmaat als donateur en ontvang korting op alle wandelingen.

Informatie

Programma 2020

Ons volledige aanbod aan klooster- en pelgrimsachtige wandelingen vind je in het menu AANBOD. We hebben ook een mooie brochure, die we op verzoek graag toesturen.

 Aanvragen