Zegt het voort

De Wandelmaat heeft een prachtige folder in vierkleurendruk die je kunt downloaden en die we in veelvouden van vijf kunnen toesturen om verder te verspreiden.

Lees verder

Brochure

De website bevat altijd de meest actuele informatie. Maar we sturen je ook graag een prachtige brochure toe met ons aanbod in 2020!

Aanvragen

Foutmelding

Ophalen van lijsten bij Campaign Monitor mislukt.

Donateurs

Als donateur van Stichting Pelgrimsgemeenschap De Wandelmaat steun je ons bij het organiseren van zingevingswandelingen onder leiding van een gids. De kosten die verbonden zijn aan het beschikbaar stellen van een gids betalen wij namelijk uit de donaties. Wij betalen er de reis- en verblijfkosten van de gids van, maar wij moeten ook investeren in de opleiding van nieuwe gidsen en het bestendigen van het contact tussen gidsen (onderling) en het bestuur. Al het werk voor De Wandelmaat wordt gedaan door vrijwilligers en als donateur zorg je ervoor dat wij ons werk kunnen voortzetten.

Donateurs betalen een donatie van € 25,- voor een kalenderjaar. Een groter bedrag is van harte welkom: het extra bedrag is dan een gift. Je blijft donateur bij ons totdat je opzegt en al die tijd geniet je van de voordelen die het donateurschap met zich meebrengt. We benaderen je automatisch ieder jaar met het verzoek om je donatie voor dat kalenderjaar te betalen, totdat je besluit om het donateurschap te beëindigen. Met het onderstaande formulier meld je je aan als nieuwe donateur van De Wandelmaat. Je krijgt dan zo spoedig mogelijk van onze administratie per mail een nota toegestuurd voor het aangegeven bedrag. 

Voordelen voor donateurs

Als je donateur wordt, heb je in dat kalenderjaar recht op korting op onze onze klooster- en/of pelgrimswandelingen, ongeacht het aantal keren dat je met ons meegaat. Bij de beschrijving van een wandeling is aangegeven welke korting wij onze donateurs bieden. Bij boeking geef je aan dat je in aanmerking komt voor donateurskorting. De administratie controleert of de donatie is voldaan en zal de korting dan verwerken in het notabedrag (zie onze algemene voorwaarden). De korting verschilt per wandeling en is afhankelijk van verschillende factoren.

Ik wil graag donateur worden

Donateur worden?

Wij zijn afhankelijk van inkomsten uit wandelingen en van donaties om ons werk te kunnen doen. Steun Pelgrimsgemeenschap De Wandelmaat als donateur en ontvang korting op alle wandelingen.

Informatie

Programma 2020

Ons volledige aanbod aan klooster- en pelgrimsachtige wandelingen vind je in het menu AANBOD. We hebben ook een mooie brochure, die we op verzoek graag toesturen.

 Aanvragen