Word donateur

Word donateur

Als donateur van Stichting Pelgrimsgemeenschap De Wandelmaat steun je ons bij het organiseren van zingevingswandelingen onder leiding van een gids. De kosten die verbonden zijn aan het beschikbaar stellen van een gids betalen wij namelijk uit de donaties. Wij betalen er de reis- en verblijfkosten van de gids van, maar wij moeten ook investeren in de opleiding van nieuwe gidsen en het bestendigen van het contact tussen gidsen (onderling) en het bestuur. Al het werk voor De Wandelmaat wordt gedaan door vrijwilligers en als donateur zorg je ervoor dat wij ons werk kunnen voortzetten.

Donateurs betalen een donatie van € 25 voor een kalenderjaar. Een groter bedrag is van harte welkom: het extra bedrag is dan een gift. Je blijft donateur totdat je opzegt en al die tijd geniet je van de voordelen die het donateurschap met zich meebrengt. We benaderen je automatisch ieder jaar met het verzoek om je donatie voor dat kalenderjaar te betalen, totdat je besluit om het donateurschap te beëindigen. Via het aanmeldformulier meld je je aan als nieuwe donateur van De Wandelmaat.

‘Best spannend, een reis waarbij je in een klooster slaapt. Voor mij een onbekende wereld. Het werd door de gastvrijheid van de zusters een ervaring om nooit meer te vergeten.’