Matthijs van Rooij

Matthijs van Rooij

Matthijs Van Rooij is odu-legeraalmoezenier. Hij woonde voor studie een jaar in Brugge. Blijvend is zijn contact met de karmelieten gebleven. Hij is altijd zoekend in de contemplatieve kant van ons bestaan. Matthij begeleidt de kloosterreis naar Brugge samen met Pieter van Lier.

 

Ik zag op tegen de stilte tijdens de maaltijden in het klooster. Tot mijn verrassing heb ik echter ervaren dat je ook in stilte je zo verbonden kan voelen.